Home » Phát triển kỹ năng VIẾT

Phát triển kỹ năng VIẾT

5 cách để nhớ từ vựng lâu dài khi học tiếng Anh.

Bạn có gặp rắc rối khi nhớ từ mới Tiếng Anh? Một vấn đề tôi thường nghe từ học trò tại lớp và những người học tiếng Anh khác đó là họ gặp khó khăn trong việc ghi nhớ từ và cụm động từ mà họ vẫn thường học. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng, có khá nhiều người học đánh giá …

Read More »
Phản hồi của bạn