Home » Tag Archives: tính từ

Tag Archives: tính từ

Chuyển Đổi Tính Từ Thường Sang Tính Từ Nhấn Mạnh

Tính từ nhấn mạnh

Thông thường khi muốn nhấn mạnh một tính từ, chúng ta thường thêm very đằng trước, nhưng cách nói đó rất nhàm chán và không phải lúc nào cũng đúng, cùng học những tính từ nhấn mạnh mới để đa dạng ngôn từ nhé 😀 1. angry – furious (giận dữ – điên tiết) 2. bad – awful, terrible, horrible …

Read More »
Phản hồi của bạn